WERKELIJKHEID IN MINIATUUR
 
 
 
LEGALE ASPECTEN:
 
 
ALGEMEEN
 
Met uitzondering van die gedeeltes, die in deze publicatie zijn aangegeven, is het aan elke persoon toegestaan om elk
bestand te bekijken en af te drukken, dit echter onder de volgende condities:
 
De documentatie en gegevens op deze WEB site kunnen alleen gebruikt worden voor niet commerciële doeleinden. Elke
copy van dit document of een gedeelte hiervan moet voorzien zijn van deze copyright gegevens. MSA Modelspoor houdt zich
het recht voor om deze toestemming in te trekken, en dit gebruik dient dan onmiddelijk te stoppen na een schriftelijke melding
van MSA Modelspoor.
 
 
GARANTIE EN BEPERKINGEN
 
DEZE PUBLICATIE WORDT VERSTREKT "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD OOK, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIE BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR BEPAALDE TOEPASSING. MSA MODELSPOOR SCIENTIFIC AANVAARDT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR FOUTEN OF VERZUIMDE INFORMATIE IN DEZE PUBLICATIE OF INANDERE DOCUMENTEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN OF VIA LINKING AAN DEZE PUBLICATIE. REFERENTIES NAAR FIRMA'S, HUN DIENSTEN EN PRODUKTEN WORDT VERSTREKT "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD OOK, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET.
 
IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL MSA MODELSPOOR  AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG SPECIALE, TOEVALLIGE, DIRECTE OF GEVOLG SCHADE VAN WELKE AARD, OF ENIGE VORM VAN SCHADE, MET BETREKKING TOT, ZONDER BEPERKING, DIE HET GEVOLG ZIJN VAN VERLIES DOOR GEBRUIK, DATA OF WINST, WEL OF NIET GEADVISEERD VAN MOGELIJKE SCHADE EN VOOR IEDERE THEORIE VOOR AANSPRAKELIJKHEID DIE HET GEVOLG IS VAN OF DIE IN VERBINDING STAAT MET HET GEBRUIK OF UITVOERING VAN DEZE INFORMATIE.
 
DEZE INFORMATIE KAN TECHNISCHE OF ANDERE ONVOLKOMENHEDEN BEVATTEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN.
VERANDERINGEN AAN DEZE INFORMATIE WORDEN ONREGELMATIG AANGEBRACHT. MSA MODELSPOOR HOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DEZE INFORMATIE, SPECIFICATIES EN/OF PRIJZEN TE VERANDEREN.
 
Indien u als lezer van deze gegevens antwoord geeft op informatie, data, vragen, opmerkingen of feedback met betrekking op
de inhoud van iedere MSA Modelspoor publicatie, dan wordt deze informatie, met uitzondering van uw persoonsgegevens, als
niet vertrouwelijk beschouwd. U staat verder toe dat MSA Modelspoor deze gegevens mag gebruiken in welke vorm dan ook en
dat de antwoorden aan een ieder, zonder enige beperkingen, mogen worden verstrekt. Verder mag MSA Modelspoor deze
gegevens, technieken, ideeën, concepten, die hieruit voortvloeien zonder enige beperking en niet begrensd tot, gebruiken
voor de ontwikkeling, fabricage en verkoop van produkten.
 
HANDELSMERKEN
 
Alle gebruikte produkent en firma namen in deze publicatie en in de technische informatie zijn gedeponeerde handelsmerken
en dienen overeenkomstig te worden behandeld.
 
PERSOONSGEGEVENS
 
MSA Modelspoor volgt de gedragscodes conform de Wet op de Persoonsregistratie.
 
Uw gegevens zijn ALLEEN voor intern gebruik en worden niet aan derden overgedragen. Verder maken wij u erop attent dat,
om technische redenen, uw gegevens worden opgeslagen in onze database.
 
 
AANSPRAKELIJKHEID
 
Model Spoor Adviesbureau aanvaardt GEEN enkele aansprakelijkheid tijdens uw bezoek aan de attractie.
 
 
GEBRUIKSRECHT VAN TE LEVEREN SOFTWARE
 
Elk software pakket dat door MSA Modelspoor geleverd wordt is voorzien van een licentie overeenkomst. Alle programma's zijn
auteurs rechtelijk beschermd in zowel Nederland als in het land van herkomst en door internationale verdragen.

© 2008-2020 Jan A. Theulings
Terug naar boven