WERKELIJKHEID IN MINIATUUR
 
 
 
 
DE UITBREIDING MET DE TAFEL "UNTER-LÄEGERLI"
 
 
 
 
Activiteiten week 30  (29-07-2018 t/m 04-08-2018)
 
Als afwisseling voor de bouw van het schaduwstation 3 is er deze week niet alleen gewerkt aan de software voor dit schaduwstation maar ook aan de programmering en interfacing voor het Loc Depot.
 
Zoals bekend is er in het bouwplan van Unter Läegerli een groot loc depot opgenomen dat ruwweg 5 bij 3 meter zal beslaan. Het bestaat uiteraard uit een draaischijf en tal van sporen voor o.a. de inspectie, ontslakking, water inname, bezanding en bekoling. Dit in alle vormen zoals ze in vroegere tijden nodig waren om stoom locomotieven rijdende te houden.
 
De bedoeling is dat dit interactief gaat werken, zodat via een druk op de knop stap voor stap (uiteraard volledig automatisch)  de stoom loc vanuit de loc loodsen, via de draaischijf naar de juiste sporen wordt gebracht en dat vervolgens dan de loc alle stappen doorloopt zoals het vroeger ging en weer terugkeert naar de loc loods in afwachting van de inzet van de loc in het spoorweg verkeer.
 
Het programma hiervoor is deze week geschreven en ook is het interface board ontwikkeld. Via simulatie is het programma inmiddels getest en ook het interface board functioneert correct. Volgende week gaat de echte bouw van het loc depot beginnen.
 
 
Een overzicht van het interface board dat door het Model Spoor Adviesbureau is ontwikkeld en waarop (zoals op alle ontwikkelingen van MSA modelspoor) copyright berust

© 2008-2020 Jan A. Theulings
Klik hier voor de
MSA brochure
Klik hier voor meer informatie over de openingstijden
Activiteiten week 31  (05-08-2018 t/m 11-08-2018)
 
Zoals gepland is er deze week begonnen met de bouw van het loc depot voor Unter Läegerli.
 
In het ontwerp van Unter Läegerli is dit loc depot gepland op de "linker" poot van deze tafel en beslaat ongeveer een vlak van 3 bij 5 meter.
 
Het loc depot zal niet alleen bestaan uit het interactief tonen hoe vroeger stoom locomotieven werden onderhouden en weer gereed werden gemaakt voor gebruik, maar ook komt er een gedeelte voor onderhoud van diesels en E-locs.
 
In totaal zal op 13 sporen te zien zijn wat er allemaal bij komt en kwam kijken om locomotieven te onderhouden.
 
Op onderstaande foto is duidelijk te zien dat er een begin is gemaakt met de onderlaag van kurk. Als de gehele kurk laag gelegd is zal deze worden geverfd. De gehele baan komt op kurk te liggen als demping voor het lawaai als er straks 60 treinen gaan rijden.
 
Duidelijk is al te zien waar later de draaischijf komt te liggen
Activiteiten week 32  (12-08-2018 t/m 18-08-2018)
 
Deze week is er, zoals gepland, hard gewerkt aan het Loc Depot van Unter Läegerli.
 
De loc depot bestaat uit twee gedeeltes. Een gedeelte voor het onderhoud van stoom locomotieven. Het andere gedeelte voor het onderhoud van E-locs en Diesel locs.
 
In totaal zal het Loc Depot uit 13 sporen bestaan.  Er gaan interactief een aantal locs rijden en getoond wordt hoe het onderhoud van stoom locs in zijn werk ging. Verder zal op het Diesel en E-loc gedeelte het bunkeren van diesel olie te zien zijn.
 
 
De aanleg van het loc depot is in volle gang
Activiteiten week 33  (19-08-2018 t/m 25-08-2018)
 
De 13 sporen van het loc depot zijn inmiddels aangelegd. Ook zijn er al een aantal attributen bij de rails geplaatst. Dit zal in de komende week nog verder worden uitgebreid.
 
Bovendien wordt er op de linker buitenste 3 sporen nog bovenleiding aangelegd voor de E-locs die voor onderhoud naar dit gedeelte van het loc depot gaan.
 
De wissels worden eveneens de komende week aangesloten en op hun werking getest. Vervolgens worden dan de wissels aangesloten op het MSA besturingssyteem zodat later interactief de werking van het loc depot getoond kan worden.
 
 
Onderstaand een overzicht van het loc depot tot op dit moment.