WERKELIJKHEID IN MINIATUUR
 
 
 
 
DE UITBREIDING MET DE TAFEL "UNTER-LÄEGERLI"
 
 
 
 
Activiteiten week 47+48+49+50  (12-11-2020 t/m 13-12-2020)
 
Het is al weer enige weken geleden dat we informatie gemeld hebben over de bouw van Unter Läegerli.
 
Dit betekent niet dat er niet aan de baan gewerkt is. Integendeel. Er is geprogrammeerd, er is  bedrading onder de tafel aan gelegd en er zijn een aantal uitbreidingen gebouwd op het industrie terrein van Unter Läegerli.
 
Zo zijn er een aantal opstelsporen aangelegd bij de gebouwen van de Pakket post en bij de Weverij. Hier kunnen de goederentreinen nu volledig automatisch rangeren en een spoor opzoeken waar de goederen geleverd moeten worden.
 
De  komende week (week 51) zal dit gedeelte gereed zijn, zodat we in januari 2021 kunnen beginnen aan de blok indeling van de personentreinen en vervolgens met de afbouw van het landschap.
 
De planning is dat dit 8 tot 9 maanden gaat duren.  We hopen dat tegen die tijd de COVID-19 situatie drastisch is verbeterd en dat we dan weer kunnen gaan denken aan het openen van de hal voor bezoekers en dat u dan de nieuwe attractie kunt bewonderen.
 
 
De situatie op het industrie gebied op dit moment.

© 2008-2021 Jan A. Theulings
Klik hier voor meer informatie over de openingstijden
Bezoek
JT-Miniworld
Werkelijkheid in Miniatuur
Activiteiten week 51+52+53/01  (14-12-2020 t/m 03-01-2021)
 
De afgelopen weken is er druk aan de banen gewerkt. De meeste activiteiten zijn onder de tafel geweest. Het aanleggen van kilometers bedrading en honderden aansluitpunten. Ook dit soort werk moet natuurlijk gebeuren en waarvan het tonen van foto's geen enkele verdere informatie geeft over wat en hoe.
 
Begin januari 2021 wordt een begin gemaakt met de verdere bouw van het landschap en de verwachting is, zoals reeds eerder gemeld, dat dit 8 tot 9 maanden gaat duren. Als alles goed gaat, ook met de bestrijding van COVID-19, hopen we in September 2021 weer te kunnen openen.
 
Vanaf hier wensen we een ieder Prettige Feestdagen en een voorspoedig en gezond 2021.

2021

 
Activiteiten week 01  (04-01-2021 t/m 10-01-2021)
 
Nu vrijwel alle kabels getrokken zijn is de tussen liggende periode gebruikt om een aantal interfaces te ontwerpen en te bouwen die noodzakelijk zijn voor de verdere besturing van de baan.
 
Naast de standaard computer chips is er nu een board ontworpen met een Picaxe 28X2 die geclocked is naar 64MHz
Dit chip heeft meerdere I/O poorten dan de normale 20M2. De reden om de 28X2 te clocken  is omdat er meer poorten bediend moeten worden en de snelheid daarom is verhoogd.
 
 
Onderstaand een overzicht van het ontworpen board met de 28X2. Beide boards worden straks verbonden met jumpers.
 
 
 
Activiteiten week 02 en 03  (11-01-2021 t/m 24-01-2021)
 
Ook deze beide weken zijn gebruikt om elektronica te bouwen.
 
De boards op onderstaande foto, die uiteraard zoals gebruikelijk door MSA zelf zijn ontworpen en gebouwd, gaan straks als interfaces dienen voor de blokbeveiliging van de 6 hoofdlijnen.
 
De komende weken worden deze boards aangesloten aan de computer kabels die al in een eerder stadium zijn aangelegd.
 
 
Onderstaand een overzicht van de ontworpen en gebouwde boards.