WERKELIJKHEID IN MINIATUUR
 
 
 
 
DE UITBREIDING MET DE TAFEL "UNTER-LÄEGERLI"
 
 
 
 
Activiteiten week 13  (25-03-2019 t/m 31-03-2019)
 
De beide schaduwstations op niveau 3 zijn intussen gereed gekomen. De komende week wordt de bekabeling aangebracht en worden de aan- en afvoer trajecten aan gelegd.
 
Als deze werkzaamheden zijn voltooid, dan wordt er begonnen met de bouw van de bergen. Alle 3 niveaus worden dan "verborgen" onder deze bergen en zijn later alleen nog de 12 tunnels zichtbaar van de 6 hoofdlijnen die in verbinding staan met de 30 sporen van de schaduwstations.
 
 
Onderstaand (rechts op de foto) de hoogste laag van de schaduwstations.

© 2008-2020 Jan A. Theulings
Klik hier voor meer informatie over de openingstijden
Bezoek
JT-Miniworld
Werkelijkheid in Miniatuur
Activiteiten week 14  (01-04-2019 t/m 07-04-2019)
 
Deze week is de bekabeling getrokken naar de beide schaduwsstations van laag 3.
 
Deze kabels zijn straks de verbinding tussen de beide stations en de interfaces en de computers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 23 aderige IEEE verbinding.
 
Het software programma is inmiddels ook geschreven en via een simulatie programma volledig getest. Uiteraard zijn er geen fouten gevonden in het programma.
 
 
Onderstaand een foto van de interfaces die de beide schaduwstations van laag 3 gaan aansturen
Activiteiten week 15  (08-04-2019 t/m 14-04-2019)
 
Deze week geen nieuws over de bouw van banen. Echter na bijna 11 jaar en talrijke verzoeken aan de Gemeente Ameland (we waren zelfs al een tijdje bezig met een petitie waarop reeds duizenden handtekeningen van bezoekers aan MSA stonden)  is het eindelijk toch gelukt om op de normale reguliere weg bewegwijzeringsborden te krijgen voor JT- Miniworld en MSA adviesbureau.
 
We zijn hiervoor de politieke partij AmelandEen zeer dankbaar. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is er op Ameland een nieuwe wind gaan waaien. Dit dankzij de bewoners van Ameland zelf, die met deze laatste verkiezingen duidelijk hebben gemaakt dat het beleid van destijds niet bijdroeg aan de gedachte die bij het merendeel van de Amelanders heerste en hebben zij massaal gekozen voor een nieuwe richting.
 
De nieuwe samenstelling van de gemeente raad waarin de nieuwe partij AmelandEen een grote rol speelt is duidelijk van plan om dingen op het eiland aan te pakken en te veranderen en te luisteren naar de wensen van de Amelanders. Dit heeft er thans toegeleid dat ook MSA Adviesburau en JT-Miniworld volledig zijn geaccepteerd en zodoende we ook het recht kregen tot het plaatsen van bewegwijzeringsborden.
.
 
Onderstaand een van de beide borden die nu langs de Achterdijken in Nes Ameland staan.
Activiteiten week 16  (15-04-2019 t/m 21-04-2019)
 
Niet alleen het bouwen van een baan is belangrijk, maar ook het onderhoud van het rijdend materiaal is een belangrijk aspect.
 
De treinen op de banen van JT-Miniworld die door MSA gebouwd worden rijden gemiddeld op een openingsdag 5 tot 6 kilometer. De betekent bij een schaal van 1:87 dat de locomotieven eigenlijk ruim 500 km rijden per dag rijden. De standaard regel is dan ook dat elke 50 werkuur de locs nagekeken en gesmeerd moeten worden.
 
Daarnaast worden elke 100 werkuur de locs (en wagons), net als een auto, volledig nagekeken. Praktisch betekent dit dat de locs volledig uit elkaar gehaald worden. De  motoren en vliegwielen worden na gekeken en gesmeerd, De tandwielen worden gecontroleerd of er tandjes beschadigd zijn en zo nodig vervangen moeten worden. Of de slipbandjes nog voldoende vast zitten aan de antislipwielen, etc. etc..
 
Het is dus noodzakelijk dat er een logboek wordt bijgehouden welke loc en wagons wanneer weer nagekeken moeten worden. En dan nog kan het gebeuren dat een loc tijdens het gebruik moeilijkheden kan geven. Voor die gevallen is er dan een vervangende loc nodig die direct ingezet kan worden.
 
 
Onderstaand een foto van de testbaan voor locs in onderhoud. Rechts op de foto de rollerbank en wielborstels.